Naiskooride VIII võistulaulmine

11. ja 12. märtsil toimus Tallinna Ülikooli aulas Eesti Naislaulu Seltsi poolt korraldatud VIII Eesti nais- ja neidudekooride võistulaulmine.

Kokku osales erinevates kategooriates 29 naiskoori ning üks neidudekoor. Võistulaulmise kunstiline juht oli Külli Kiivet ning koore hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus: žürii esimees Romans Vanags (Läti) ning žürii liikmed Mari Amor ja Peeter Perens.

Naiskooride kohustuslikud laulud olid:

“Üksainus maa” (Sirje Kaasik / Jaan Kaplinski)
“Kõik muutub lauluks” (Pärt Uusberg / Henrik Visnapuu)
“Dona nobis pacem” (Mari Amor)

Neidudekoori kohustuslik laul oli “Kuuvikerkaar” (Mari Amor / Ly Kuningas).

A-kategoorias osales kuus naiskoori, nende hulgas ka naiskoor Carmina.

Klassikaraadio salvestas A-kategooria naiskooride võistluskavad ning ENLS korraldas videosalvestuse kõikide osalenud kooride esinemisest.

Võistulaulmise teatmiku elektrooniline versioon on siin:

https://www.naislauluselts.ee/wp-content/uploads/2023/03/V6istulaulmine_w-1.pdf

Võistulaulmise tulemused:

https://www.naislauluselts.ee/enls-viii-nais-ja-neidudekooride-voistulaulmise-tulemused/

Võistulaulmise fotod ja videosalvestused:

https://www.naislauluselts.ee/enls-viii-nais-ja-neidudekooride-voistulaulmine-11-12-martsil-2023-tallinna-ulikooli-aulas-vahur-lohmus/

Kajastus Klassikaraadios:

Kontserdisaalis. VIII nais- ja neidudekooride võistulaulmine, A-kategooria naiskoorid

(Carmina esitlus alates minutitest 42:42)

https://klassikaraadio.err.ee/1608921317/kontserdisaalis-naiskooride-viii-voistulaulmine

Luukamber 18. märtsil: VIII nais- ja neidudekooride võistulaulmine

https://klassikaraadio.err.ee/1608906524/luukamber-18-martsil-mis-jai-seekord-soelale-naiskoore-kuulates

Delta. Saatekülaline on Eesti Naislaulu Seltsi esimees Margit Võsa

https://klassikaraadio.err.ee/1608896264/delta-9-martsil-muba-virtuoosid-ukraina-lood-naiskoorid-kuno-kerge/dfc9ae1b51a7433b203f29f388f64417